Promienniki Zehnder

Promienniki Zehnder ZIP i ZBN przeznaczone są przede wszystkim do obiektów wielkokubatorowych od 3 do 30m. Lekka konstrukcja pozwala na zastosowanie nawet przy małym dopuszczalnym obciążeniu konstrukcyjnym stropu.

Promienniki Zehnder ZIP Budowa elementu:
Rdzeniem modułu promiennikowego  stanowi celowo  wyprofilowana blacha stalowa
Promienniki Zehnder ZIP
Promienniki Zehnder ZBN
Zadaniem sufitowych promienników ciepła zasilanych wodą c.o. są  jest ogrzewanie obiektów
Promiennik Zehnder ZBN