Filtry do jednostek wentylacyjnych Zehnder

Filtry powietrza Zehnder (inaczej filtry cząsteczkowe lub też filtry przeciwpyłowe) to elementy systemu dystrybucji powietrza, które w procesie filtracji powietrza separują cząsteczki stałe i uniemożliwiają przedostawanie się ich do wnętrza pomieszczenia.

Filtry te posiadają różne poziomy filtracji w zależności od wielkości zatrzymywanych cząstek (norma PN EN 779:2012):

  • klasa filtracji G3 i G4 - filtry z tej klasy stosuje się jako filtr wstępny, jest to prefiltr przed filtrami o wyższej skuteczności filtracji
  • klasa filtracji F7 i F9 - filtry z tej klasy to filtry dokładne

Filtry powietrza jako elementy eksploatacyjne jednostek Zehnder Comfo Air, Zehnder Comfo Fond i Zehnder Comfo Spot wymagają regularnej wymiany. Częstotliwość wymiany filtrów uzależniona jest od jakości zasysanego powietrza i trybu pracy jednostki. Należy okresowo monitorować zabrudzenie filtrów.

Filtry do ComfoAir 350/450/550

Jednostka ComfoAir 350/450/550 wyposażona jest seryjnie w filtry o klasie filtracji G4. Opcjonalnie dla powietrza czerpanego z zewnątrz można wybrać filtr przeciwpyłkowy F7.

Filtry do ComfoAir Q 350/450/550

Wydajne filtry Zehnder ComfoAir Q w 100% zapobiegają przedostawaniu się pyłu i pyłków do doprowadzanego powietrza. Filtry spełniają standardy G4 i F7.

Filtry do ComfoAir 180

Filtry do jednostki ComfoAir 180 spełniają klasę filtracji G4. Dodatkowo można wybrać filtr przeciwpyłkowy F7.

Filtry do ComfoAir 200

Jednostka ComfoAir 200 seryjnie wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4. Dodatkowo można zastosować bardziej dokładne filtry w klasie F7.

Filtry do ComfoAir 70

Filtry do ComfoSpot 50

Filtr do CW-F