Nowa klasyfikacja filtrów Zehnder

13.06.2019

  Obecnie co raz bardziej aspekt zdrowotny w projektach budowlanych zyskuje na znaczeniu. W związku z tym od lipca 2018 roku ISO (The International Organization for Standardization) wprowadziła nową normę nr 16890, zastępującą normę EN 779. Jest to duża zmiana w sposobie ewaluacji filtrów powietrza, ponieważ zgodnie z nową normą właściwości filtrów są oceniane według czterech wielkości cząstek zamiast jednej. Teraz wydajność filtra jest oceniana w oparciu o wielkość cząstek stałych PM1, PM2,5 i PM10. W nowej dyrektywie zawarto również filtry zgrubne, czyli takie, które pochłaniają mniej niż 50% cząstek stałych w grupie PM10. Filtry te zostały sklasyfikowane jako „ISO filtry zgrubne (siatkowe i szczelinowe)” i nazywane są ISO Coarse.

  W nowej normie przynależność filtra powietrza do grupy PM10, PM2,5 lub PM1 jest określana na podstawie efektywności pochłaniania cząstek stałych o wielkości od 0,3 μm do 10μm. Przykładowo filtry Coarse pochłaniają mniej niż 50% cząstek stałych, a filtry sklasyfikowane do grupy PM1 więcej niż 65%.

  Firma Zehnder dzięki optymalnej koordynacji systemu komfortowej wentylacji i oryginalnego filtra, wymagane standardy zostały już spełnione przed wprowadzeniem nowej normy ISO 16890 dotyczącej filtrów powietrza. Dlatego zmienia się tylko nazwa filtra a wydajność pozostaje taka sama

klasyfikacja_filtrow

 

Odnosząc się do poprzedniej normy EN 779 nazwy zmieniły się następująco:

nowe nazwy

 

Przypominamy o regularnej kontroli i wymianie filtrów, mniej więcej co trzy miesiące.


Pozdrawiamy,

HB-System