Filtry do jednostek wentylacyjnych Zehnder

Filtry powietrza Zehnder (inaczej filtry cząsteczkowe lub też filtry przeciwpyłowe)  to elementy systemu dystrybucji powietrza, które w procesie filtracji powietrza separują cząsteczki stałe i uniemożliwiają przedostawanie się ich do wnętrza pomieszczenia.

Filtry te posiadają różne poziomy filtracji w zależności od wielkości zatrzymywanych cząstek (norma PN EN 779:2012):

  • klasa filtracji G3 i G4 - filtry z tej klasy stosuje się jako filtr wstępny, jest to prefiltr przed filtrami o wyższej skuteczności filtracji
  • klasa filtracji F7 i F9 - filtry z tej klasy to filtry dokładne

Filtry powietrza jako elementy eksploatacyjne jednostek Zehnder Comfo Air, Zehnder Comfo Fond i Zehnder Comfo Spot wymagają regularnej wymiany. Częstotliwość wymiany filtrów uzależniona jest od jakości zasysanego powietrza i trybu pracy jednostki. Należy okresowo monitorować zabrudzenie filtrów.   

Filtry do ComfoAir 350/450/550


Jednostka ComfoAir 350/450/550 wyposażona jest  seryjnie w filtry o klasie filtracji G4. Opcjonalnie dla powietrza czerpanego z zewnątrz można wybrać filtr przeciwpyłkowy F7. 

Komplet dwóch tkanin filtracyjnych z ramką o klasie filtracji G3 do ComfoAir 350/450/550. Ten komplet należy zakupić jako
Filtr Zehnder G3 z ramką (2 szt.) do ComfoAir 350 / 450 / 550
Komplet dwóch jednorazowych tkanin filtracyjnych o klasie filtracji G3 do ComfoAir 350/450/550. Do pierwszego użytku tych
Komplet filtrów do Zehnder ComfoAir 350 / 450 / 550, G3, 2 szt.
Komplet dwóch filtrów o klasie filtracji G4 do ComfoAir 350/450/550, do wielorazowego użytku.
Komplet filtrów do Zehnder ComfoAir 350 / 450 / 550, G4, 2 szt.
Komplet filtrów o klasie filtracji G4 (wywiew - filtr czarny) i F7 (czerpnia - filtr czerwony) do ComfoAir 350/450/550, do
Komplet filtrów do Zehnder ComfoAir 350 / 450 / 550, G4 / F7

Filtry do ComfoAir Q 350/450/550


Wydajne filtry Zehnder ComfoAir Q w 100% zapobiegają przedostawaniu się pyłu i pyłków do doprowadzanego powietrza. Filtry spełniają standardy G4 i F7. 

Komplet dwóch filtrów plisowanych o klasie filtracji G4 do ComfoAir Q 350/450/550.
Komplet filtrów do Zehnder ComfoAir Q350 / 450 / 600  G4, 2szt.
Komplet dwóch filtrów plisowanych o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (czerpnia) do ComfoAir Q 350/450/550.
Komplet filtrów do Zehnder ComfoAir Q350 / 450 / 600  G4 / F7, 2szt.

Filtry do ComfoAir 180


Filtry do jednostki ComfoAir 180 spełniają klasę filtracji G4. Dodatkowo można wybrać filtr przeciwpyłkowy F7.

Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 180 - 2 szt.
Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 180
Komplet filtrów G4/F7 do Zehnder ComfoAir 180
G4 (wywiew) i F7 (czerpia)
Komplet filtrów G4 / F7 do Zehnder ComfoAir 180

Filtry do ComfoAir 200


Jednostka ComfoAir 200 seryjnie wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4. Dodatkowo można zastosować bardziej dokładne filtry w klasie F7.

Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 200- 2szt. 
Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 200
Komplet filtrów G4/F7 do Zehnder ComfoAir 200  G4 (wywiew) i F7 (czerpnia)  
Komplet filtrów G4 / F7 do Zehnder ComfoAir 200

Filtry do ComfoAir 70


 

Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 70 - 2 szt.
Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoAir 70
Komplet filtrów G4/F7 do Zehnder ComfoAir 70 - 2 szt.
Komplet filtrów G4 / F7 do Zehnder ComfoAir 70

Filtry do ComfoSpot 50


 

Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoSpot 50 Filtry G4, 2 szt.
Komplet filtrów G4 do Zehnder ComfoSpot 50
Komplet fi ltrów G4/F7 do Zehnder ComfoSpot 50
Filtry G4/F7, po 1 szt.
Komplet filtrów G4 / F7 do Zehnder ComfoSpot 50

Filtry do ComfoFond-L


 

Filtr G3 do ComfoFond-L 350/550 Zehnder
do wersji urządzenia dostępnego do 2012 roku
Filtr G3 do ComfoFond-L 350 / 550 Zehnder - urządzenia produkowane do 2012 roku
Filtr G4 do ComfoFond-L 350/550 Zehnder
Filtr G4 do ComfoFond-L 350 / 550 Zehnder
Filtr G4 do ComfoFond-L Eco / Q Zehnder
Filtr G4 do ComfoFond-L Eco  /  Q Zehnder

Filtr do CW-F


 

Filtry Zehnder CW-F
do obudowy filtra dodatkowego CW-F   Filtry F7: CW-F7 220 wymiary: 225 x 200 x 48 mm (dł. x szer. x gł.)
Filtry Zehnder CW-F

Filtry Zehnder CW-F

169.74 PLN
144.28 PLN